<<
>>

Рефінансування (редепозитування) фінансових установ.

З точки зору рефінансування фінансових установ ЦБК може розмістити власні ресурси на депозитному рахунку в банку або розмістити кошти банків на власному депозитному рахунку. Редепозитування фінансових уста- нов використовується ЦБК, щоб вплинути на рівень резервів у банків- ській системі і таким чином управляти зростанням грошової маси та підтримувати фінансову стабільність у Тайвані.

Поштово-ощадна установа (компанія) має право розміщати депо- зити лише на рахунках ЦБК.

Незначна частина з них редепозитована з інших рахунків депозитних установ. Наприклад, наприкінці 2004 р. залишкові баланси редепозитування поштово-ощадної компанії та ін- ших депозитних установ, розміщених в ЦБК, дорівнювали відповідно

1,35 трильйона тайванських доларів (45 млрд. дол. США) і 0,53 три-

льйона тайванських доларів (17 млрд. дол. США). Вони становили

17,56 і 6,89 % сукупних зобов’язань ЦБК відповідно.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Рефінансування (редепозитування) фінансових установ.: