<<
>>

3.7. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТАЙВАНЮ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Фінансова криза, яка розпочалася в 2008 році в США, поступово охопила інші країни світу, в тому числі і Тайвань. До цього призвів тотальний спад, який спостерігається на світових фінансових ринках.

У відповідь на глобальну паніку на фінансових ринках, уряди у

всьому світі вжили різних заходів, щоб підтримати власні фінансові сис- теми.

Багато країн Азії змінили терміни програм страхування депозитів, щоб забезпечити розширене покриття. Чотири економічні системи – Тайвань, Гонконг, Сінгапур і Малайзія – нещодавно оголосили, що тимчасово забезпечуватимуть необмежене страхування всіх депози- тів. Гарантії, спрямовані на підтримку впевненості в місцевих фі- нансових ринках, що забезпечують стабільну роботу банків, були надані негайно. Своєчасність цих дій впливає на природу взаємодії між банківськими ринками в цьому регіоні, які взаємопов’язані та конкурентноздатні.

6 жовтня 2008 р. уряд Тайваню оголосив, що має відбутися збі- льшення обсягів страхування, яке пропонується для банківських уста- нов, вкладів до 3 мільйонів тайванських доларів (90 846 доларів США), на відміну від 1,5 мільйона тайванських доларів, а вже наступного дня проголосив про повну гарантію повернення внесків незалежно від їх розміру. Планується, що ці заходи проводитимуться протягом

2009 року. Інші регіональні уряди зробили подібні кроки відразу після цього, включаючи Австралію та Нову Зеландію, які вирішили скоорди- нувати свою політику протягом жовтня 2008 р.

Нова загальна програма гарантування у фінансовому секторі Тай- ваню розширюється і вже покриває раніше незастраховані елементи, включаючи депозити в іноземній валюті, міжбанківське кредитування

та депозитні сертифікати, випущені центральним банком. Розширення програми гарантування депозитів слідує за поглинанням комерційного банку “Chinfon” Центральною корпорацією зі страхування депозитів Tайваню наприкінці вересня 2008 р.

Уряд заявив, що впровадження повної гарантії всіх депозитних рахунків є профілактичним заходом, щоб підтримати впевненість вкладників у надійності банків і зменшити відтік капіталу з дрібних приватних банків.

“Важливо, щоб ми були впевнені в стабільному розвитку еконо- міки країни”, – повідомляє прем’єр-міністр Тайваню Лю Чжаосюань. – Клієнти банків Тайваню не повинні бути наляканими. Уряд захистить заощадження”.

Проблеми банківського сектора Тайваню примусили деяких вклад- ників почати переводити кошти з приватних банків до установ, які конт- ролюються державою, наприклад до Банку Тайваню і в поштово-ощадну систему. І лише за два дні після оголошення про необмежене гаранту- вання депозитів, 9 жовтня 2008 р., джерела ЗМІ повідомили, що приплив коштів із дрібних приватних банків до контрольованих державою знизи- вся більш ніж на 65 %. Отже, проблема банківської паніки була вирішена.

Система страхування депозитів була впроваджена в Тайвані у вере- сні 1985 р. із межею покриття в 30 800 дол. США. Зі збільшенням ва- лового внутрішнього продукту в Тайвані в липні 2007 р. цей показник вперше збільшено до 46 200 дол. США. Тайвань був першою азіатсь- кою країною, яка підвищила межу банківського депозитного покриття за умов глобальної фінансової кризи. На цей час збільшення ліміту страхового забезпечення депозиту як засіб стабілізації місцевих ринків застосовує все більше та більше урядів.

Сполучені Штати Америки мають збільшити ліміт страхування депозитів зі 100 000 дол. США до 250 000 дол. США до 31 грудня

2009 р. Двадцять сім членів Євросоюзу також підвищили мінімальну

гарантію приблизно до 45 000 євро порівняно з попередніми 25 000 євро протягом 2009 р., хоча країнам-учасникам дозволено встановити вищі показники. Поки що на початок вересня 2009 р. Тайвань, Ірландія, Німеччина, Данія та Йорданія обіцяють своїм вкладникам 100 %-ві гарантії повернення депозитів.

У найближчій перспективі заходи, що були запроваджені урядами азіатських країн для забезпечення розширеного покриття депозитів, мають збільшити впевненість місцевих і регіональних банківських систем. Однак рано чи пізно розширені гарантії за депозитами мо- жуть призвести до додаткових витрат банків залежно від того, як банки збираються розраховуватись за такі програми. Тому більшість недавніх змін у депозитному покритті, зокрема й у Тайвані, є тимчасовими, і в майбутньому режим повного покриття депозитів буде змінено.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.7. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТАЙВАНЮ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: