<<
>>

3. Посилений правовий захист.

КФН та її агенції мають право роз- слідувати підозрілі фінансові справи з належною законною процедурою. Наприклад, бюро експертизи має право допитувати робітників фінансо- вих установ і обшукувати їх приміщення за умови, що це відповідає певним процедурам.

Орган управління КФН складається з 9 членів, з яких один – голова і два – віце-президенти.

Аполітична сутність КФН базується на про- фесійній досвідченості, чесності і незалежності в ухваленні рішень і діях примусового характеру. Рішення управляючого органу КФН може бути відміненим тільки за згодою більшості вповноважених, які станов- лять на засіданні КФН більш ніж 2/3 від загальної кількості учасників.

У структурі управління КФН налічується 4 бюро, 4 департаменти і 4 відділи (рис. 3.6):

• 4 бюро: грошово-кредитних справ, цінних паперів і ф’ючерсів,

страхування та бюро перевірок;

• 4 департаменти: планування, міжнародних відносин, юридичний та інформаційного управління;

• 4 відділи: секретаріат, персоналу, звітності та антикорупційний.

Бюро відповідають за перевірки фінансових установ. Доцільно зауважити, що нещодавно створене бюро перевірок об’єднує штат працівників із ЦБК і ЦКСД, що надає кращі адміністративні важелі та людські ресурси для проведення фінансової експертизи.

Бюро грошово-кредитних справ з 1 вересня 2005 р. було перейме-

новане у “банківське бюро” для поліпшення його регулюючої функції.

Крім того, був запроваджений Фонд фінансового контролю, щоб підтримувати діяльність КФН і гарантувати незалежність його розвитку, нагляду та перевірок учасників фінансових ринків (див. рис. 3.6).

Голова

Спеціальні уповноважені

Департамент планування. Департамент міжнародних відносин. Юридичний департамент.

Департамент інформаційного управління.

Інші допоміжні агенції

Банківське бюро

Бюро страхування

Бюро

з цінних паперів і ф’ючерсів

Бюро фінансових перевірок

Рис. 3.6. Організаційна структура КФН

Головне джерело прибутку КФН – річні грошові надходження, які включають грошові збори, отримані за надані послуги, щоб під- тримати незалежні операції КФН. Річні грошові відрахування до Фо- нду фінансового контролю кожною фінансовою установою становлять близько 0,03-0,08 % річних прибутків фінансових установ.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3. Посилений правовий захист.: