<<
>>

Політика банківської консолідації.

Заходи щодо прискорення рест-

руктуризації банківської сфери:

a) дочірнє підприємство ФХК отримало можливість переміщати капітал в материнську компанію;

б) заходи щодо відкритих аукціонів уточнено, щоб розширити діапазон

активів, що вважаються прийнятними для відкритого аукціону;

в) готівка та інша власність можуть тепер використовуватися як ком-

пенсація, прийнятна до відкритих аукціонів;

г) фінансові установи зі співвідношенням безнадійних позик нижче ніж 2,5 % і часткою ринку 10 % або більше отримають пріоритет при обробці заяв для схвалення встановлення офшорних відділень або поглинання іноземних фінансових установ;

ґ) нові умови в законі “Про поглинання фінансових установ” і законі “Про фінансові холдингові компанії” дозволяють консолідоване оподаткування і забезпечують різні податкові стимули.

У 2007 р.

було укладено сім угод про злиття та поглинання, вклю-

чаючи декілька, за якими іноземні банки інвестували в місцеві банки.

КФН схвалила злиття тайванського підрозділу “Сітібанк” з “Bank of Overseas Chinese”. Угода була завершена 1 грудня 2007 р. Головний офіс “Bank of Overseas Chinese” з 54 підрозділами продовжує діяти як частина мережі “Сітібанк”.

КФН схвалила створення “Фінансового холдингу Тайваню” 2 січня

2008 р. – фінансової установи, яка управляється урядом і є лише держа- вним підприємством. Її дочірні підприємства включають “Банк Тайва- ню”, “Земельний банк Тайваню” та “Експортно-імпортний банк КНР”.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Політика банківської консолідації.: