<<
>>

Поліпшення якості активу банків.

Щоб утримати тайванські фі- нансові нормативи відповідно до міжнародних стандартів, уряд також переглянув нормативи щодо безнадійних позик. Крім того, КФН пере- глянула “Заходи щодо скорочення безнадійних позик місцевих банків”

5 лютого 2005 р.

Переглянуті заходи враховують контрольні індикатори, які скореговані для відображення змін у показниках безнадійних позик банків. Завдяки спільним зусиллям уряду і банків, середнє співвідно- шення безнадійних позик місцевих банків, що сягнуло максимуму –

8,09 % у квітні 2002 р., було зменшене до 3,8 % у грудні 2004 р. і до

1,84 % наприкінці 2007 р. За той же період коефіцієнт покриття був збільшений із 30,34 до 64,82 %.

З метою регулювання якості управління активами КФН надісла-

ла фінансовим установам вимогу встановити процедури “know-your- customer” (вивчи свого клієнта), внутрішні контрольні процедури, системи ризик-менеджменту; політики захисту якості продукції і меха- нізми подолання суперечок.

Ці директиви збільшують значення ризик-менеджменту та внут- рішніх контрольних процедур фінансових установ, які беруть участь в управлінні активами.

У грудні 2007 р. КФН схвалила рішення, за яким 18 фірм з торгі- влі цінними паперами і 37 банків (зокрема сім іноземних банків) отримали право надавати послуги з управління активами. КФН очікує, що фінансові установи будуть покращувати саморегуляцію і захищати

права та власних клієнтів.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Поліпшення якості активу банків.: