<<
>>

4.1. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЙОРДАНІЇ

Центральний банк Йорданії (ЦБЙ) був заснований у 1960 р. згідно з законом № 33. Свою оперативну діяльність він розпочав з 1 жовтня

1964 р. Іншими словами, створення ЦБЙ було нагальною потребою

для трансформації створеної у 1950 р.

Ради з валютної політики. ЦБЙ має статус незалежного й автономного закладу незважаючи на те, що його капітал повністю належить уряду.

Закон, на який спирається ЦБЙ (додаток З), обумовлює, що “цілями

Центрального банку повинні бути підтримка стабільності в Королівстві, щоб гарантувати обертання йорданського динара та сприяти стійкому зростанню економіки Королівства відповідно до загальної економічної політики уряду. Окрім того, щоб досягти цих цілей спільно з іншими ба- нками, функції ЦБЙ еволюціонували у бік вирішення спектра проблем, а саме:

1. Випуск і регулювання банкнот і монет.

2. Підтримка та управління золотовалютними резервами Королівства.

3. Виконання функцій банкіра та фінансового агента стосовно уряду і державних установ.

4. Виконання функцій банкіра стосовно банків і спеціалізованих кре-

дитних установ.

5. Підтримка безпеки банківської системи.

6. Інформування уряду при визначенні фінансової і економічної полі-

тики.

7. Вирішення грошово-кредитних місцевих економічних проблем.

8. Регулювання кредитних відносин.

9. Інші функції, які включають, наприклад, створення “нових” фінансо-

вих установ.

Банківська система Йорданії складається з ЦБЙ, ліцензованих бан- ків і спеціалізованих кредитних установ. Виникнення ліцензованих банків датується 1925 р., коли Оттоманський банк (Британський банк) розпочав своє функціонування. Після цього і завдяки арабсько- ізраїльській війні 1948 р. створений у Палестині (м. Єрусалим) Арабсь- кий банк у 1930 р. перемістив свою штаб-квартиру в м. Амман (Йорда- нія). Іншими словами, наприкінці 1950-х рр. і на початку 1960-х рр. у Йорданії відбулося зростання кількості ліцензованих банків. Дійсно, з цього часу загальна кількість банків зросла та в кінцевому підсумку ста- новила тринадцять національних банків, два мусульманські національні банки й вісім іноземних банків.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 4.1. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЙОРДАНІЇ: