<<
>>

Перегляд заходів щодо забезпечення достатності капіталу банків.

Для того, щоб виконати Базельські рекомендації, треба покращити управління ризиками в місцевих банках і узгодити вимоги щодо до-

статності капіталу банків з міжнародними стандартами. У 2007 р. бу- ли прийняті поправки до “Правил управління достатністю капіталу банків” і “Страхового меморандуму щодо ризикових операцій банків”. Відповідно до поправок усі місцеві банки повинні надавати інформа- цію щодо достатності капіталу з 2007 р.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Перегляд заходів щодо забезпечення достатності капіталу банків.: