<<
>>

Пакет заходів щодо розвитку фінансового ринку.

Проект пакета “фінансового ринку” був прийнятий урядом у вересні 2006 р. Його за- вдання – створити різноманітну, інтернаціоналізовану та стійку фінан- сову систему, щоб забезпечити розвиток промисловості, підвищення доходів населення та конкурентноздатність економіки.
Проект також спрямований на створення середовища, в якому споживачі та інвестори можуть отримати доступ до безпечних і надійних банківських по- слуг, а учасники ринку матимуть достатній капітал для розвитку бізнес- структур.

Місцеві банки Тайваню продовжують збільшувати кількість за- кордонних підрозділів, підвищувати дохідність від міжнародного біз- несу і розвивати офшорні банківські бізнес-одиниці. У межах проекту банківське бюро планує підсилити функції офшорних банківських бі- знес-одиниць, розширити сферу перехресних фінансових операцій, що

проводяться офшорними банківськими бізнес-одиницями, і просувати їх як азіатський центр управління капіталом для розвитку тайванських фірм, що розташовані на материковому Китаї, бізнесу етнічних китайців та іноземців.

Наприкінці грудня 2007 р. обсяг операційного доходу від всіх зако- рдонних відділів місцевих банків та офшорних банківських бізнес- одиниць сягнув 262 мільярди тайванських доларів (9 млрд. дол. США). За наступні три роки планується зростання операційних доходів усіх закордонних відділів місцевих банків і офшорних банківських бізнес- одиниць на 22 % в середньому за кожний рік.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Пакет заходів щодо розвитку фінансового ринку.: