Задать вопрос юристу

Операції на відкритому ринку.

Стосовно операцій на відкритому ринку ЦБК може збільшити ліквідність банків шляхом купівлі цінних паперів або зменшити її, продаючи цінні папери. За два минулі деся- тиліття ЦБК намагався зменшити ліквідність банківської системи, ви- пускаючи цінні папери (депозитні сертифікати ЦБК) регулярно.
Банк прагнув нівелювати надлишкову ліквідність, що представлена довго- строковим позитивним торговим балансом Тайваню та надмірними заощадженнями населення.
Якщо існує лише тимчасова необхідність вплинути на ліквідність банківської системи, ЦБК може брати участь в угодах РЕПО або зво- ротних РЕПО, які лише тимчасово впливають на ліквідність банків. У будь-якому випадку зміни в обсягах банківських резервів впливати- муть на ставку відсотка на міжбанківському ринку, яка згодом впливає на грошові агрегати та різні ринкові процентні ставки.
<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Операції на відкритому ринку.:

 1. 3. Характеристика міжбанківського ринку. Операції на міжбанківському ринку
 2. 6. Посередницькі операції комерційного банку на фондовому ринку
 3. 7.1 Операції послуг та посередницькі операції
 4. Ліміти відкритих позицій.
 5. 13.4.3 Розрахунок у формі відкритого рахунка
 6. Розрахунок у формі відкритого рахунка
 7. РОЗДІЛ IV ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ВІДКРИТОГО (ПУБЛІЧНОГО) ТА ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) ЇХ РОЗМІЩЕННЯ
 8. ПЛАН САНАЦІЇ відкритого акціонерного товариства
 9. 1. Структура і сутність грошового ринку. Об'єкти та суб'єкти ринку
 10. 6. Депозитні валютні операції
 11. 6. Депозитні валютні операції
 12. РОЗДІЛ 5. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 13. Валютні операції
 14. 7.2 Орендні операції
 15. 5.1 Експортні операції
 16. 5.2 Імпортні операції
 17. 2. Валютні операції
 18. 4. ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ