<<
>>

Операції на відкритому ринку.

Стосовно операцій на відкритому ринку ЦБК може збільшити ліквідність банків шляхом купівлі цінних паперів або зменшити її, продаючи цінні папери. За два минулі деся- тиліття ЦБК намагався зменшити ліквідність банківської системи, ви- пускаючи цінні папери (депозитні сертифікати ЦБК) регулярно.
Банк прагнув нівелювати надлишкову ліквідність, що представлена довго- строковим позитивним торговим балансом Тайваню та надмірними заощадженнями населення.

Якщо існує лише тимчасова необхідність вплинути на ліквідність банківської системи, ЦБК може брати участь в угодах РЕПО або зво- ротних РЕПО, які лише тимчасово впливають на ліквідність банків. У будь-якому випадку зміни в обсягах банківських резервів впливати- муть на ставку відсотка на міжбанківському ринку, яка згодом впливає на грошові агрегати та різні ринкові процентні ставки.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Операції на відкритому ринку.: