<<
>>

Концентрація.

Процес концентрації банківської системи у Тайвані розпочався в 2001 р. з прийняттям закону “Про фінансові холдинги”. Основним інструментом було обрано злиття та поглинання банків. Акцент у цьому процесі було зроблено на участі іноземних фінансо- вих установ. В Україні ще й досі немає спеціального законодавства, наприклад закону “Про поглинання фінансових установ” (у Тайвані цей закон прийнято в 2001 р.), яке б дозволяло створити специфічний механізм для здійснення угод злиттів і поглинань банків, особливо за участю іноземних учасників. Тобто у випадку з концентрацією бан- ківської системи немає навіть сенсу порівнювати практики обох країн.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Концентрація.: