<<
>>

Інтернаціоналізація, реорганізація, концентрація та конгломе-рація.

Саме ці принципи розвитку банківської системи є ключовими. У такій послідовності вони й мають бути реалізовані. Вивчення досвіду розвитку банківських систем України, Тайваню та Йорданії дає можли- вість зробити висновок про значну конкурентну перевагу, яку отримали банки та фінансові компанії Тайваню порівняно з фінансовими уста- новами України та Йорданії.

Приклад порівняння еволюції розвитку цих принципів в Україні та Тайвані є показовим.

У 1991 р.

Україна стала незалежною державою, отримавши можли- вість формувати, зокрема, стратегію та тактику розвитку банківської си- стеми. У країні розпочався процес приватизації, зокрема й банків. Аналогічно Україні в 1991 р. у Тайвані також було ініційовано процес приватизації банків і фінансових компаній. Приватизація як відправна

точка у розвитку банківських систем обох країн збіглася в часі, але в подальшому…

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Інтернаціоналізація, реорганізація, концентрація та конгломе-рація.: