<<
>>

Інтернаціоналізація.

Вже в 1991 р., одночасно з початком проце- су приватизації банків, у Тайвані починають реалізовувати принцип інтернаціоналізації банківського бізнесу, надаючи законодавчий дозвіл іноземним банкам відкривати у країні власні філії.
В Україні інтернаціо- налізація банківського бізнесу, це скоріше за все, питання для дискусій, ніж впровадження в практику, адже прийняття відповідних дозвільних змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” учасники ринку були змушені очікувати до 2008 р. Водночас у практиці банків- ської діяльності запропонований механізм відкриття філій іноземних банків в Україні все ще не працює, бо вимагає подальшої участі в його адаптації до практики банківської діяльності з боку Національного

банку України, який, можливо, все ще не визначився щодо доцільності

присутності філій іноземних банків в Україні. Отже, в питанні впрова- дження принципу інтернаціоналізації банківської діяльності можна констатувати відставання України від Тайваню принаймні на 17 років.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Інтернаціоналізація.: