<<

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ І РЕДАКТОРІВ

Говорун Дмитро Анатолійович

аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “УАБС НБУ”, вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел.

пошта: dimka_sumy@mail.ru

Д’яконова Ірина Іванівна

д-р екон. наук, проф.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел. пошта:

dyakonova@academy.sumy.ua

Дудченко Вікторія Юріївна

канд.екон. наук, доц.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел. пошта: d.ashka@mail.ru

Журавка Федір Олександрович

д-р екон. наук, доц.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел. пошта: zhuravka_f@ukr.net

Chala Yulia

Ph.D (Ukraine)

Senior Lecturer, Department of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942

Diakonova Iryna

Doctor in Economics (Ukraine) Ph.D (Ukraine)

Associate Professor, Department of International Economics, Ukrainian Academy of Banking,

Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942 e-mail: dyakonova@academy.sumy.ua

Dudchenko Victoria

Doctor in Economics (Ukraine) Associate Professor, Department of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942 e-mail: d.ashka@mail.ru

Костюк Олександр Миколайович

д-р бізнес-адміністрування,

д-р екон. наук, доц.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м.

Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942 ел. пошта: kostyuka@academy.sumy.ua

Костюк Олена Володимирівна

канд. екон. наук., доц.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел. пошта: helen_kostyuk@mail.ru

Лін Мішель

Ph.D, професор кафедри банківської справи та фінансів Науково-технологічного університету Такмінг, Тайвань ел. пошта: mcylin@mail.takming.edu.tw

Лін Сюзанна

Ph.D, професор кафедри фінансів і оподаткування Науково-технологічного університету Такмінг, Тайвань ел. пошта:

suzannelin@takming. edu.tw

Fironova Valeria

Ph.D student, Department

of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942 e-mail: istiophora@mail.ru

Govorun Dmytro

Ph.D student, Department

of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942 e-mail: dimka_sumy@mail.ru

Homutenko Liudmyla

Ph.D (Ukraine)

Associate Professor, Department of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942

Kostyuk Oleksandr

Doctor of Business Administration (Switzerland), Ph.D (Ukraine), Doctor of Economics,

Associate Professor, Department of International Economics,

Ukrainian Academy of Banking,

Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942

e-mail: kostyuka@academy.sumy.ua

Макаренко Михайло Ілліч

д-р екон. наук, проф.,

завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “УАБС НБУ”, вул. Петропавлівська 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942 ел. пошта: makarenko@academy.sumy.ua

Медвідь Тетяна Володимирівна аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул.

Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел. пошта: imagion@mail.ru

Омет Гассан

Ph.D, професор, проректор Арабської академії банківської справи та фінансів, Йорданія ел. пошта: gomet@ju.edu.jo

Хомутенко Людмила Іванівна

канд. екон. наук, доц.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

Фіронова Валерія Михайлівна

аспірант кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “УАБС НБУ”, вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

ел. пошта: istiophora@mail.ru

Kostyuk Olena

Ph.D (Ukraine)

Associate Professor, Department

of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942 e-mail: helen_kostyuk@mail.ru

Lin Michelle

Ph.D in Finance (University of Western Australia), Prof., Department of Banking and Finance Takming University of Science

and Technology, Taiwan

e-mail: mcylin@mail.takming.edu.tw

Lin Suzanne

Ph.D in Finance (University of Western Australia), Prof., Department of Finance and Taxation Takming University of Science

and Technology, Taiwan

e-mail: suzannelin@takming.edu.tw

Makarenko Mykhaylo

Doctor in Economics (Ukraine), Ph.D (Ukraine) Professor, Head, Department of International Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy, 40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942 e-mail: makarenko@academy.sumy.ua

Чала Юлія Валеріївна

канд. екон. наук, доц.

кафедри міжнародної економіки

ДВНЗ “УАБС НБУ”,

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми,

40030, Україна

тел.: +380-542-619942

Medvid Tetiana

Ph.D student, Department

оf International Economics,

Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy,

40030, Ukraine

Office phone: +380-542-619942

e-mail: imagion@mail.ru

Omet Ghassan

Ph.D, Prof., Dean / Faculty

of Banking & Financial Studies,

The Arab Academy for Banking

& Financial Studies, Jordan e-mail: gomet@ju.edu.jo

Zhuravka Fedir

Ph.D (Ukraine) Associate Professor, Doctor of Economics,

Department of International

Economics, Ukrainian Academy of Banking, Petropavlovskaya Str. 57, Sumy, 40030, Ukraine

<< |
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ І РЕДАКТОРІВ: