<<
>>

Фінансова наглядова рада

запроваджена, щоб покращити механізми інформацій- ної прозорості, якість активів банків та управління ризиками. Щодо нагляду фінансових холдингових компаній, то Міністерство фінансів акцентує увагу на фінансовій стабільності та вимогах достатності капіталу компаній.

Щоб вирішити проблему підвищення невиконання банківських займів, ЦБК у лютому 1999 р.

зменшив середню ставку резервування для банків, а Міністерство фінансів у липні 1999 р. скоротило валову податкову ставку з 5 до 2 %. Доходи, отримані від цих двох заходів, оцінені у 35 мільярдів тайванських доларів за рік, були задіяні для ви- рішення проблеми неповернутих займів. Окрім того, щоб допомогти фінансовим установам у вирішенні проблеми неповернутих позик, було запроваджено компанії з управління активами. Так, у вересні 2001 р. була засновані “Корпорація з управління активами Тайваню” та “Кор- порація з управління активами промислового банку розвитку”, яка була встановлена “Промисловим банком китайського розвитку”.

Для того, щоб полегшити вихід неплатоспроможних фінансо- вих установ з ринку, було створено фонд фінансової перебудови в липні 2001 р., який успішно вирішив 36 проблемних питань стосовно фінансових установ.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Фінансова наглядова рада: