<<
>>

1. Фінансова консолідація та перехресна участь у капіталі.

Починаючи з 1990-х років лібералізація та глобалізація фінансових ринків були ключовими завданнями політики уряду. Лібералізація ри- нку, зокрема дозвіл на створення нових комерційних банків, надала більше прав для доступу іноземних банків до ринку Тайваню і посту- пово зняла обмеження на фінансові послуги, відновлюючи тим самим якість фінансових послуг і підвищуючи інтенсивність конкуренції на фінансовому ринку Тайваню.

Після прийняття закону “Про фінансові холдингові компанії” в червні 2001 р.

Міністерство фінансів постало перед проблемою, що була викликана збільшенням інтенсивності поглинань фінансових ком- паній місцевими фінансовими холдингами або фінансово-промисловими групами. Наразі існує 14 фінансових холдингових компаній, що забез- печують перехресний продаж активів у Тайвані. Розвиток процесу фі- нансової консолідації та збільшення значення холдингової діяльності зробили нагляд у фінансовому секторі більш складним і комплексним. Отже, необхідно було створювати єдиний фінансовий регулятор для здійснення більш професійного нагляду.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 1. Фінансова консолідація та перехресна участь у капіталі.: