<<
>>

Дисконтне вікно.

У дисконтному вікні банки можуть отримати

дисконтні позики від ЦБК. Налічується три види послуг ЦБК щодо дисконтного вікна:

1. Передисконтування: банки надають ЦБК цінні папери, на- приклад акцепти банкірів, торгові акцепти та векселі, випущені при- ватним сектором або державними підприємствами.

У свою чергу, позичальник кредитується на своєму резервному рахунку, наданому ЦБК, на суму, яка дорівнює дисконтованому значенню прийнятного цінного папера за поточною нормою передисконтування.

2. Короткострокове фінансування: депозитні установи можуть

звертатися за короткостроковим фінансуванням до ЦБК зі строком погашення менш ніж 10 днів, забезпечуючи додаткову заставу, схва- лену ЦБК.

3. Рефінансування забезпечених позик: депозитні установи мо-

жуть звертатися до ЦБК за забезпеченими позиками рефінансування зі строком погашення меншим або таким, що дорівнює 360 днів, якщо вони надають цінні папери, схвалені ЦБК або резервами, які розгля- даються на їх рахунках як майнова застава.

ЦБК може вплинути на обсяг дисконтних позик двома шляхами: регулюючи облікову ставку відсотка або управляючи кількістю позик, що впливатиме на банківські резерви та грошові агрегати. Крім того, вікно дисконту – важливий інструмент для запобігання фінансової па- ніки, тому що ЦБК виконує функцію кредитора останньої інстанції для інших банків. Коли банки не мають змоги отримати позики з ін- ших джерел, вони можуть звернутися в ЦБК за дисконтною позикою. Тому позики надаються банкам, які їх більше всього потребують, забезпечуючи ліквідність банківської системи.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме Дисконтне вікно.: