<<
>>

1. Єдиний фінансовий регулятор.

Раніше фінансовий сектор не розглядався як єдиний; замість цього він був розділений на сектор ба- нківських послуг, страхування та операцій з цінними паперами, які контролювалися окремо трьома різними відділами Міністерства фінан- сів: Бюро грошових справ, Відділом страхування та цінних паперів і Комісією з ф’ючерсів.
До того ж локальні перевірки банків також здійс- нювали три різні агентства – Центральний банк Китаю, Міністерство фінансів і Центральна корпорація зі страхування депозитів.

Для того, щоб вирішити проблему дублювання функцій цих кон- тролюючих установ, було прийнято спеціальний закон “Про створен- ня КФН” як формування єдиної вертикально об’єднаної системи, щоб мати нагляд за операціями фінансових установ, підтримувати фінан- сову стабільність і сприяти розвитку фінансових ринків. Закон був при- йнятий парламентом і проголошений президентом 23 липня 2003 р.

КФН була створена 1 липня 2004 р. як єдиний фінансовий регулятор, який поєднує функції контролю та регулювання правил банківської діяльності, операцій з цінними паперами, ф’ючерсами та страхової діяльності.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 1. Єдиний фінансовий регулятор.: