<<
>>

4.3.2. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У Йорданії основною організаційною моделлю корпоративного управління є модель унітарної ради, до складу якої входять генераль- ний директор та інші директори, і не тільки виконавчі.
У генерального директора, якого обирають власники банку, є виключне право форму- вати склад ради директорів, тобто генеральний директор своїм нака- зом призначає на відповідні посади у раді її членів, формуючи таким чином склад ради у повному складі (рис. 4.1).

Акціонери

Генеральний директор

Рада директорів

Рис. 4.1. Процедура формування органів управління в банках Йорданії

У Йорданії діє англосаксонська модель корпоративного управ- ління. Вона характеризується тим, що система комітетів є дуже роз- винутою, особливо система контрольних комітетів, таких як комітет з аудиту, комітет з винагород, комітет з кадрів, комітет з управління ризиками (рис. 4.2). Роль зовнішніх учасників досить помітна.

Контрольний комітет

Контроль за виконанням рішень

Виконавчий комітет

Виконання рішень

Затвердження рішень

Рада директорів

Оперативні комітети

Розробка рішень

Рис. 4.2. Англосаксонська модель корпоративного управління в банках Йорданії

Таким чином, функціонально модель корпоративного управління в банках Йорданії має риси англосаксонської моделі, поширеної в США, Великобританії та інших країнах світу. Виняткова роль генерального директора, як особливість моделі, проявляється лише в процесі фор- мування складу ради, тобто генеральний директор відповідає за кадрову політику в раді банку. Водночас генеральний директор не має аналогіч- ного виключного права на жодному з етапів управління та контролю за реалізацією стратегічних рішень банку (див. рис. 4.2).

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 4.3.2. МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: