<<
>>

3.4.4. КОМІСІЯ З ФІНАНСОВОГО НАГЛЯДУ

Для того, щоб здійснювати незалежний фінансовий нагляд, 1 лип- ня 2004 р. була запроваджена Комісія з фінансового нагляду (КФН). З цього часу повноваження фінансового нагляду перейшли від Мі- ністерства фінансів до КФН. Головні цілі комісії – об’єднати нагляд і перевірки в банківській справі, операціях з цінними паперами, ф’ючерсами, страхуванні, як це відбувається у фінансових холдин- гових компаніях, з одним наглядовим органом з більш незалежною вла- дою. Комісія також має на меті об’єднати та гармонізувати правила й політику нагляду різних фінансових контролюючих агенцій.

Основні положення щодо створення КФН наведені нижче:

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.4.4. КОМІСІЯ З ФІНАНСОВОГО НАГЛЯДУ: