<<
>>

3.3.2. МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ ТАЙВАНЮ

У Тайвані основною організаційною моделлю корпоративного управління є модель подвійних рад, яка складається з наглядової ради і ради директорів. Обидва органи обираються акціонерами.
Основним завданням наглядової ради є контроль за діяльністю ради директорів, а ради директорів – реалізація стратегічного плану банку.

Тайванська модель подвійних рад має ряд особливостей. По-перше, згідно з законодавством Тайваню обидва органи корпоративного управління банку можуть обиратися лише зборами акціонерів банку

(в класичному вигляді модель подвійних рад припускає процедуру фор- мування органів управління банку, за якою збори акціонерів формують наглядову раду, а наглядова рада – правління) (рис. 3.3).

По-друге, участь тайванських банків у фінансових холдингах визначає особливу специфіку формування органів корпоративного управління. Більшість банків Тайваню входять до складу фінансових холдингів, які не можуть не впливати на процедуру формування органів корпоративного управління.

Український банк

Тайванський банк

Фінансовий холдинг Тайваню

Збори акціонерів

Збори акціонерів

Збори акціонерів

Наглядова рада

Наглядова рада

Наглядова рада

Правління

Рада директорів

Рада директорів

Рис. 3.3. Процедура формування органів корпоративного управління в банках і фінансових холдингах Тайваню та банках України

Отже, збори акціонерів фінансового холдингу в цілому можуть обирати представників в органи управління окремих компаній, що входять до його складу, зокрема до банків.

Функціональна модель корпоративного управління в банках Тай-

ваню характеризується тим, що наглядова рада відповідальна за ефек-

тивний нагляд за реалізацією стратегічного плану радою директорів, акцентуючи увагу на контролі за фінансовою діяльністю ради дирек- торів, тому основні її функції еквівалентні комітету з аудиту в банках США. Тому тайванське банківське законодавство не вимагає створення комітету з аудиту в банках (рис.

3.4).

Контроль за виконанням рішень

Рада директорів

Виконання рішень

Затвердження рішень

Наглядова рада

Розробка рішень

Рис. 3.4. Функціональна модель корпоративного управління в банках Тайваню

На відміну від класичної континентальної моделі корпоративного управління, поширеної в країнах Європи, виконавчий орган банку – рада директорів – несе відповідальність також і за затвердження стра- тегічних рішень. У класичному вигляді виконавчий орган банку має від- повідати лише за розробку та реалізацію стратегічних рішень. У випад- ку з банками Тайваню раду директорів можна назвати “стратегом”, як в англосаксонській моделі корпоративного управління, поширеній в США та Великобританії, а наглядову раду – контролером, відповідно до континентальної моделі корпоративного управління, поширеної в Німеччині. Загалом такий симбіоз моделей корпоративного управління в банках Тайваню формує модель, яка за функціями органів управлін- ня банку повністю ідентична моделі корпоративного управління в ба- нках Швейцарії.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.3.2. МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ ТАЙВАНЮ: