<<
>>

3.3.1. КОНЦЕПЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У тайванському законодавстві немає посилань на права стейкхол- дерів щодо їх участі у формуванні органів управління банку. Їх фор- мують тільки акціонери. Отже, концепція більше нагадує моністичну.
Цьому сприяє розвинутий фондовий ринок і законодавство, яке захи- щає права великих власників. Особливістю корпоративного управління в Тайвані є те, що банки функціонують у рамках фінансових холдингів, чому сприяє банківське законодавство. Холдинги мають горизонтальну інтеграцію – в управлінні знаходяться компанії з різних галузей. Сам банк не виконує функцію компанії, яка управляє активами. Для цього створюються структури з аутентичною назвою, наприклад, “Юанта

файненшл холдінг”, з управляючим банком “Юанта” і 10 промисло-

вими корпораціями на правах власності.

Тісний зв’язок бізнесу з політикою в Тайвані привносить у моніс- тичну концепцію політократичні риси. Оскільки фінансові холдинги отримали поширення в Тайвані, очевидно, в наглядову раду і в раду ди- ректорів фінансового холдингу входять представники тих підконтроль- них корпорацій, котрі мають для нього стратегічне значення (рис. 3.2).

Збори акціонерів

Акціонери

Наглядова рада

Правління

Рис. 3.2. Моністична концепція корпоративного управління в банках Тайваню

Констатувати факт трансформації моністичної концепції в плю- ралістичну не є можливим за таких причин: незначна роль трудового колективу в корпоративному управлінні; жорстка формалізація конт- ролю на рівні прав власності, а не довірчого управління.

Отже, цілком очевидно, що Тайваню притаманна моністична кон-

цепція з елементами політократії.

<< | >>
Источник: О. Костюк, М. Лін, Г. Омета.. Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Текст] : монографія за заг. ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2010. – 157 с.. 2010

Еще по теме 3.3.1. КОНЦЕПЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: