Зміст

Вступ.............................................................................................. ..... ...... 3

Тема 10. Фінансова політика держави....................................................

4

1. Фінансово-бюджетне регулювання..................................................... .4

2. Податкове регулювання..................................................................... .15

3. Грошово-кредитне регулювання......................................................... 21

Тема 11. Науково-технічна та інноваційна політика.............................. .36

1. Роль науково-технічної та інноваційної політики у забезпеченні конкурентоспроможності країни................................................................36

2. Пріоритетні напрями інноваційної політики в Україні та джерела їх фінансування..............................................................................................40

3. Досвід західноєвропейських країн стимулювання інновацій...............48

Тема 12. Державне регулювання цін та інфляції.....................................54

1. Необхідність та методи державного регулювання цін.........................54

2. Антиінфляційна політика........................................................................60

Тема 13. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання ...............................................................................................63

1. Державне підприємництво й управління державною власністю........64

2. Державне управління процесами приватизації...................................67

Рекомендована література......................................................................75

<< |
Источник: С.Є. Гіль, О.А. Дудник, Л.В. Єфремова, М.В. Горобинська, Л.І. Приймак. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.3 / С. Є. Гіль, О. А. Дудник, Л. В. Єфремова, М. В. Горобинська, Л. І.Приймак. - Харків: Вид. ХНЕУ,2004. - 79 с. (Укр. мов.). 2004

Еще по теме Зміст:

 1. ЗМІСТ
 2. Зміст
 3. Зміст
 4. 2.  Теми та зміст курсу
 5. Зміст
 6. Зміст
 7. Зміст
 8. Зміст
 9. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ МОДУЛЯ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
 10. Зміст
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
- Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -