Запитання для самоконтролю

1. Розкрити сутність єдиної науково-технічної політики держави.

2. Що мається на увазі під інноваційною діяльністю?

3. Чому для України першочерговим є розвиток інвестиційно-інноваційного комплексу?

4.

В чому полягає головна мета інноваційної політики України?

5. Перерахуйте основні принципи державної інноваційної політики.

6. Назвіть об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

7. Як класифікуються пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні?

8. Які приоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні ви знаєте?

9. Яким чином держава регулює інноваційну діяльність в Україні?

10. Назвіть основні цілі та пріоритетні завдання забезпечення переходу економіки України на інноваційну модель розвитку.

<< | >>
Источник: С.Є. Гіль, О.А. Дудник, Л.В. Єфремова, М.В. Горобинська, Л.І. Приймак. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.3 / С. Є. Гіль, О. А. Дудник, Л. В. Єфремова, М. В. Горобинська, Л. І.Приймак. - Харків: Вид. ХНЕУ,2004. - 79 с. (Укр. мов.). 2004

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоперевірки
 8. Запитання для самоперевірки
 9. Запитання і завдання для самостійної роботи
 10. Завдання і запитання для самостійної роботи
 11. Завдання і запитання для самостійної роботи
 12. Запитання і завдання для самостійної роботи
 13. Завдання і запитання для самостійної роботи
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -