Запитання для самоконтролю

1. Що передбачає фінансово-бюджетне регулювання?

2. Які складові фінансової системи України?

3. Що таке державний і консолідований державні бюджети?

4. Якими способами може здійснюватися покриття бюджетного дефіциту?

5.

Перелічіть етапи бюджетного процесу в Україні.

6. Розкрийте структуру видатків державного бюджету.

7. Які засоби та інструменти ДРЕ належать до грошово-кредитної політики?

8. Що таке політика «дорогих грошей» та політика «дешевих грошей»?

9. Що передбачає такій захід держави, як операції на відкритому ринку?

10. Що являє собою податкова система країни?

<< | >>
Источник: С.Є. Гіль, О.А. Дудник, Л.В. Єфремова, М.В. Горобинська, Л.І. Приймак. Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.3 / С. Є. Гіль, О. А. Дудник, Л. В. Єфремова, М. В. Горобинська, Л. І.Приймак. - Харків: Вид. ХНЕУ,2004. - 79 с. (Укр. мов.). 2004

Еще по теме Запитання для самоконтролю:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Запитання для самоконтролю
 6. Запитання для самоконтролю
 7. Запитання для самоперевірки
 8. Запитання для самоперевірки
 9. Запитання і завдання для самостійної роботи
 10. Завдання і запитання для самостійної роботи
 11. Завдання і запитання для самостійної роботи
 12. Запитання і завдання для самостійної роботи
 13. Завдання і запитання для самостійної роботи
 14. Завдання і запитання для самостійної роботи
 15. Запитання і завдання для самостійної роботи
- Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -