1. Розробка положення про відділ (департамент, управління, службу, підрозділ) бухгалтерського обліку

Основою розробки положення про відділ (департамент, управління, службу, підрозділ) бухгалтерського обліку є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші законодавчо-нормативні акти.

Зокрема, Положення про обліковий відділ має містити наступні розділи (див. Додаток Б1):

· загальні положення;

· цілі;

· організаційна структура;

· завдання і функції;

· права;

· відповідальність;

· взаємовідносини з іншими підрозділами апарату управління;

· порядок розширення, реорганізації, ліквідації.

Розділ «Завдання і функції» повинен містити докладний перелік виконуваних робіт, які згруповані за ознаками уніфікованості та специфічності.

При визначенні функцій вказують на самостійність їх виконання працівниками відділу (департаменту, управління, служби, підрозділу) та порядок отримання інформації, взаємодії та делегування повноважень щодо облікової, контрольної і аналітичної роботи працівникам інших відділів, служб тощо.

Положення про відділ (департамент, управління, службу, підрозділ) бухгалтерського обліку затверджує керівник підприємства (вищестоящої установи, організації).

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 1. Розробка положення про відділ (департамент, управління, службу, підрозділ) бухгалтерського обліку:

  1. 2. Розробка положення про сектор (групу) бухгалтерського обліку
  2. 4.2. Особливості організації роботи керівника відділу (служби, управління, департаменту) обліку, контролю й аналізу
  3. 5.1. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у системі управління господарством
  4. 3.1. Загальні положення організації обліку та побудови бухгалтерської служби
  5. 16.3. Ефективність автоматизації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу
  6. 3.4. Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах
  7. 7. Техніка і форми бухгалтерського обліку.
  8. 6.4.3. Журнальна форма організації бухгалтерського обліку
  9. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 1., 2000
  10. ОУНЮА. Бухгалтерський облік Частина 2., 2000