Приймання на роботу працівників за направленням Державного центру зайнятості з правом підприємства на отримання дотацій

Для економії витрат на створення додаткових робочих місць працедавці (як фізичні, так і юридичні особи) можуть приймати працівників на роботу за направленням державної служби зайнятості (ст. 3 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р.

№ 1533 – ІІІ). Дана економія відбувається за рахунок отримання працедавцями на створення додаткових робочих місць безробітним, прийнятим за направленням державної служби зайнятості, дотацій. Ці дотації надаються відповідно до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних № 1 від 10.01.2001р. на рік у розмірі витрат на заробітну плату такого працівника, але не більше середнього рівня оплати праці в галузях національної економіки відповідної сфери.

Величина дотації складається з трьох основних складових:

· основна заробітна плата;

· додаткова заробітна плата;

· страхові внески на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування, що сплачуються працедавцями на фонд основної та додаткової оплати праці такого працівника у відповідності до законодавства.

Слід зауважити, що заохочувальні, компенсаційні та виплати, що не включають до фонду оплати праці (перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, відрядні витрати, матеріальна допомога тощо) працедавцям не відшкодують.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме Приймання на роботу працівників за направленням Державного центру зайнятості з правом підприємства на отримання дотацій:

 1. Приймання на роботу працівників за сумісництвом
 2. Приймання на роботу тимчасових працівників
 3. 8.2. Державний фонд сприяння зайнятості населення
 4. 3.2. Державна служба зайнятості: проблеми і перспективи.
 5. 3. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення
 6. 78. Теорія зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.
 7. 4.5.2. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками
 8. Функціональні та інформаційні взаємовідносини працівників сектору обліку з працівниками інших підрозділів (підприємств)
 9. 39.Біржі праці(служби зайнятості).Служби зайнятості в Україні.
 10. Аналіз причин погіршення роботи підприємства в структурі ринку транспортних послуг м. ***
 11. 2.2. Основні напрямки державно-правової підтримки соціальної роботи
 12. 4.4.1. Функції та організація роботи органів Державного казначейства у процесі казначейського обслуговування бюджетів за доходами
 13. Подальше надходження до Державного бюджету коштів від працюючих підприємств
 14. 16.4. ФОНД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ