10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства провадиться за рішенням найвищого органу Товариства.

10.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника.

10.3. Товариство може бути ліквідоване:

· за рішенням найвищого органу Товариства;

· на підставі рішення суду або арбітражного суду.

10.4. Ліквідація Товариства провадиться призначеною найвищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, яку призначили ці органи.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження зборів Товариства щодо керування справами Товариства.

10.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів для сплати боргів Товариства третім особам й учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його найвищому органу Товариства або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Наявні кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків із бюджетом, банками й іншими кредиторами, а також з оплати праці працівників Товариства, розподіляє ліквідаційна комісія між учасниками пропорційно до часток учасників у Статутному фонді відповідно до чинного законодавства.

10.6. Ліквідація Товариства є завершеною, а Товариство – таким, що закінчило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ:

 1. 11. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 2. 5. ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ
 3. Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та ефективності банківської діяльності
 4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. ЗВІТ з переддипломної практики по курсу «Менеджмент ЗЕД» (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП «ПРОМЕН»). Київ 2008р., 2008
 5. 1.2 Види зовнішньоекономічної діяльності
 6. 1.3 Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
 7. Економічний і фінансовий аналіз діяльності КП «Транспорт»
 8. 2.5. Попередня оцінка діяльності банку
 9. 1. Сутність та види зовнішньоекономічної діяльності
 10. ЛЕКЦІЯ 4 Фінансовий аналіз діяльності банку
 11. Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності
 12. РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ