1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір регулює відносини між сторонами з приводу відкриття Банком рахунку Клієнту та його розрахунково-касового обслуговування.

1.2. Банк відкриває Клієнту поточний основний рахунок за номером 258694545 відповідно до інструкції НБУ № 3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті та здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта.

1.3. Взаємовідносини між Клієнтом і Банком здійснюються на платній основі.

1.4. Для відкриття рахунку Клієнт подає в Банк необхідні документи, що визначені Інструкцією НБУ № 3 «Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті».

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

 1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 2. 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 3. 6.2.2. Предмет договора
 4. Предмет договора ипотеки
 5. Предмет уступки по договору факторинга
 6. Оценка предмета договора ипотеки
 7. Предмет договора банковского кредитования
 8. 24. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 9. §2.Определение сторон и предмет договора.
 10. §2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
 11. Предмет договора ипотеки — принадлежащее залогодателю право аренды
 12. § 3. Банковский счет как составная часть предмета договора и объект правовой деятельности.
 13. Порядок заключения договора о залоге в связи с удостоверением договора купли-продажи
 14. 23. ОТЛИЧИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ОТ ДРУГИХ ДОГОВОРОВ
 15. Схема финансирования в рамках договора о совместной деятельности (договора простого товарищества)