Оформлення операцій з внутрішнього переміщення матеріалів

Переміщення матеріалів з одного складу на інший або до комори даного підприємства слід оформляти накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11) або лімітними картками.

Здавання цехами і дільницями на склад матеріальних цінностей, виготовлених або перероблених ними, також необхідно оформляти виписування накладних на внутрішнє переміщення матеріалів. Такими ж накладними оформляють операції зі здавання цехами на склад або до комори цеху з виробництва залишків невитрачених матеріалів (якщо вони раніше були отримані за вимогою), а також зі здавання відходів від виробництва продукції, від браку, від ліквідації основних фондів, розбирання тимчасових споруд тощо. Усі ці матеріали оприбутковують на складі на підставі накладних-вимог на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11).

Матеріали, які прийняв зі складу представник цеху (дільниці, лабораторії), необхідно повністю здати до комори, що має бути підтверджено розпискою комірника (виконроба, майстра) у документах.

Для зменшення кількості первинних документів внутрішнє переміщення матеріалів між базисними складами та цеховими коморами можна оформляти безпосередньо на картках складського обліку. При цьому одержувач розписується в картці того, хто відпустив матеріал, а той, хто відпустив, – у картці одержувача, в якій указують ліміт відпуску на місяць.

Відпускати матеріали як давальницьку сировину іншим підприємствам можна за наявності відповідного договору або угоди.

Передачу матеріалів у переробку оформляють накладною, в графі якої «Підстава відпуску» обов’язково має бути зазначено: «Передача давальницької сировини в переробку на підставі договору № __ від «__» _____ 200 _ p.»

Оприбутковують готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини, за накладною, в якій окремим рядком зазначають вартість давальницької сировини, а також вартість послуг з переробки цієї сировини.

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме Оформлення операцій з внутрішнього переміщення матеріалів:

 1. Оформлення операцій з відпуску матеріалів на сторону
 2. Оформлення відпуску матеріалів у виробництво
 3. 9.3.2. Оформлення відпуску матеріалів
 4. 15.10 Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку
 5. 15.2. Документи оформлення операцій з векселями.
 6. 10.3. Документи оформлення операцій по рахунках в банках.
 7. Переміщення факторів виробництва
 8. БЮДЖЕТ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
 9. БЮДЖЕТ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ
 10. МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
 11. 5.3. Особливості накопичення та обслуговування внутрішнього державного боргу України
 12. 1. Стан внутрішнього ринку
 13. ЗаСаДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНВНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА