Об’єкти контролю розрахунків за заробітною плато

ю

Об’єкти контролю Виконавці Функціональні обов’язки
1 2 3
Правильність нарахування заробітної плати Корнійчук В.
М.
Перевірити відповідність окладів, що нараховуються штатному розпису працівників, правильність нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності та визначення відпускних виплат
Стан заборгованості із заробітної платі Корнійчук В. М. Перевірити відповідність даних щодо залишків на рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в Головній книзі та Балансі з розрахунково-платіжними відомостями, здійснити вибіркову перевірку відповідності записів у розрахункових відомостях із аналогічними в особистих рахунках працівників
Правильність здійснення утримань із заробітної плати Запухляк В. Т. Перевірити правильність застосування ставок та обчислень сум, що підлягають утриманню в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості та Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві, а також правильність застосування шкали ставок прибуткового податку та застосування пільг до нього
Правильність сплати податків і зборів Запухляк В. Т. Перевірити, чи нема заборгованості перед бюджетом та вищеперерахованими фондами.

Якщо податки і збори не було сплачено вчасно, визначити суму штрафних санкцій

<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме Об’єкти контролю розрахунків за заробітною плато:

 1. Джерела контролю розрахунків за заробітною платою
 2. Перелік контрольних номенклатур розрахунків за заробітною платою
 3. 42.Заробітна плата: сутність, форми. Номінальна та реальна заробітна плата. Заробітна плата в Україні.
 4. 3.2. Суб’єкт-об’єкт-суб’єктні відносини громади як соцієтального суб’єкта місцевого розвитку
 5. 5.5. Об’єкти організації бухгалтерського обліку, контролю й аналізу
 6. 36.Ринок: суть, функції, суб’єкти та об’єкти.
 7. 59. Заробітна плата та її теорії.
 8. 3. Об’єкти та суб’єкти управління. Види соціального управління
 9. Суспільство і економіка. Економіка як об'єкт вивчення і об'єкт управління
 10. Тема 2.1. Вексельна та чекова форма розрахунків.
 11. 13.1 Суть, способи та форми розрахунків у ЗЕД
 12. Тема 2.3. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо.
 13. 3.3. Механізм здійснення безготівкових розрахунків.
 14. Документування розрахунків з іншими дебіторами
 15. 3.2. Форми і способи безготівкових розрахунків.
 16. Основи організації грошових розрахунків
 17. Розділ 16 Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях
 18. Тема 2.2. Організація міжнародних розрахунків за допомогою акредитиву.
 19. 4. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ