Контрольні вправи до теми 10

Завдання 1. Розробити схему документування грошових операцій, пов’язаних із рухом грошових коштів у касі.

Завдання 2. Розробити загальну схему відображення господарських операцій при журнально-ордерній формі обліку: коштів на розрахунковому і валютному рахунках; касових операцій.

Завдання 3. Документально оформити операції з обліку коштів та розрахункові операції, здійснити записи в журналі реєстрації операцій:

1. Отримано готівку в банку на виплату заробітної плати – 10000 грн.

2. Виплачено заробітну плату працівникам – 6500 грн.

3. Сплачено податки, збори та інші платежі – 2700 грн.

4. Отримано виручку від реалізації продукції в торговій точці – 300 грн. (у т. ч. ПДВ).

5. Видано під звіт на господарські потреби – 40 грн.

6. Сплачено постачальнику готівкою – 60 грн. (у т. ч. ПДВ).

7. Залишок готівки здано в банк (суму визначити).

Завдання 4. Оформити звіт касира за день (на основі операцій завдання 2).

Форми первинних документів із обліку грошових коштів наведено в Додатку Л.


<< | >>
Источник: І. Д. Фаріон І. В. Перевозова. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ Й АНАЛІЗУ. 2007

Еще по теме Контрольні вправи до теми 10:

 1. Контрольні вправи до теми 1
 2. Контрольні вправи до теми 2
 3. Контрольні вправи до теми 3:
 4. Контрольні вправи до теми 4
 5. Контрольні вправи до теми 5
 6. Контрольні вправи до теми 6
 7. Контрольні вправи до теми 7
 8. Контрольні вправи до теми 8
 9. Контрольні вправи до теми 9
 10. Контрольні вправи до теми 11
 11. Контрольні вправи до теми 13
 12. Контрольні вправи до теми 14
 13. Контрольні вправи дотеми 15
 14. Контрольні завдання до теми 16
 15. ГРАФОАНАЛІТИЧНІ ВПРАВИ
 16. ГРАФОАНАЛІТИЧНІ ВПРАВИ