Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутності фінанси міста

Автор Досліджувана

категорія

Сутність
Морозова Т.Г. [88] Місцеві фінанси Сукупність грошових коштів, що використовуються на економічний і соціальний розвиток територій.

Головним напрямком використання місцевих фінансів є фінансове забезпечення соціальної і частково виробничої інфраструктури

Бечко П.К. [13] Місцеві фінанси Система, формування, розподілу і використання доходів територіальними громадами та місцевими органами з метою виконання закріплених за ними функцій і завдань
Кириленко О.П. [61] Місцеві фінанси Система фінансових відносин з приводу формування, розподілу і використання фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань
Гапонюк В.П. [34] Місцеві фінанси Об'єктивна форма економічних відносин, що пов'язана з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни
Рева Т.М. [120] Місцеві фінанси Економічні відносини, пов'язані з формуванням централізованих та децентралізованих фондів коштів і використанням їх на забезпечення соціальних потреб та економічного розвитку території
Загорський B.C. [51] Місцеві фінанси Система формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевим органам влади виконання покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих державного владою
Оспіщева В.І. [95] Місцеві фінанси Система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих
Юрій С.І., Федосова В.М. [158] Місцеві фінанси Система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань
Василик О.Д. [25] Місцеві фінанси Сукупність форм і методів створення й використання фінансових ресурсів для забезпечення органами місцевого самоврядування виконання покладених на них функцій у галузі економічного й соціального розвитку відповідних територій
Автор Досліджувана

категорія

Сутність
Леоненко П.М. [74] Місцеві фінанси Система формування, розподілу й використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них завдань і функцій
Заверуха О.Б. [50] Місцеві фінанси Сукупність відносин, врегульованих нормами фінансового права, що виникають між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями з приводу формування, розподілу та використання фондів грошових коштів органів місцевого самоврядування з метою задоволення публічного інтересу територіальної громади та виконання органами місцевого самоврядування державних функцій у процесі реалізації власних і делегованих державою повноважень
Дробозна Л.А., Поляк Г.Б., Константинова Ю.Н.
[41]
Місцеві фінанси Економічні відносини, пов'язані із формуванням централізованих та децентралізованих фондів коштів і використанням їх на забезпечення соціальних потреб та економічного розвитку території
Сазонець І.Л. [124] Місцеві фінанси; місцеві фінансові ресурси Місцеві фінанси - це економічні відносини, пов'язані із формуванням централізованих і децентралізованих фондів коштів та використанням їх на забезпечення соціальних потреб і соціально-економічного розвитку територій. Іншими словами, місцеві фінанси - це сукупність грошових коштів, які формуються й використовуються для вирішення питань місцевого значення. Місцеві фінансові ресурси - фонди коштів, що створюються і використовуються на соціальний і економічний розвиток регіонів
Полякова О.А. [108] Місцеві

(муніципальні) фінанси, фінансові ресурси міста

Місцеві (муніципальні) фінанси - грошові відносини, що виникають у зв'язку з формуванням грошових доходів і надходжень, що знаходяться у розпорядженні органа місцевого самоврядування, які використовуються ним на цілі фінансування розвитку соціально-економічної інфраструктури, інших потреб і задоволення потреб населення муніципального утворення.

Фінансові ресурси міста - грошові доходи, надходження і накопичення, мобілізовані у розпорядження органів міського самоуправління і використовуються ними в інтересах розвитку соціально-економічної інфраструктури, інших міських потреб та задоволення нужд населення міста

Бабич А.М., Павлова Л.М. [6] Муніципальні

фінанси

Сукупність соціально-економічних відносин, що виникають при формуванні, розподілі та використанні фінансових ресурсів для вирішення завдань місцевого значення
Автор Досліджувана

категорія

Сутність
Кравченко В. І. [68] Поняття місцеві фінанси є синонімом понять: фінанси місцевих органів влади, муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси територіальної громади, фінанси муніципального утворення, фінанси міста, області, району, села, селища і т. ін. Система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих.

Дане визначення засвідчує, що місцеві фінанси функціонують у різних формах залежно від державного і територіального устрою тієї чи іншої країни

Владимиров К.М., Чуйко Н.Г., Рогальський О.Ф. [32] Поняття місцеві фінанси є синонімом понять: фінанси місцевих органів влади, муніципальні (комунальні) фінанси, фінанси громади, міста, області, району, селища Це система формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення виконання місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, так і делегованих
Іванова О. Б. [54] Територіальні фінанси Система грошових відносин, яка виникає у розподільчому процесі з приводу формування у органів публічної влади фондів фінансових ресурсів (на безповоротній основі) і їх використання на забезпечення умов розширеного відтворення і економічного розвитку територій, надання послуг населенню, що проживає в адміністративно-територіальних утвореннях, у відповідності з виконуваними органами державної влади і місцевого самоуправління функціями і закріпленими повноваженнями

Таблиця В.1

<< | >>
Источник: Балацький Є.О.. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст] : монографія / Є. О. Балацький. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2011. - 302 с.. 2011

Еще по теме Систематизація науково-методичних підходів до розуміння сутності фінанси міста:

 1. 2.3. Обґрунтування методичних підходів та прикладного інструментарію оцінки стану формування бюджетного потенціалу регіону
 2. Розділ 1 МІСЦЕВІ ФІНАНСИ У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ І ФІНАНСІВ МІСТА
 3. 2.5.2. Систематизація принципів
 4. РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
 5. 2. Систематизація принципів державного управління
 6. Формування спільних підходів до міжнародного інвестування та діяльності ТНК.
 7. Глава 4.1. СУТНІСТЬ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. 1.1. Впорядкування сутнісних підходів до визначення категорії «бюджетний потенціал регіону»
 9. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ФІНАНСІВ МІСТА
 10. 5. Організація планування розвитку міста
 11. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСТА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ВРАХУВАННЯ У БЮДЖЕТНИХ ПРОЦЕСАХ