загрузка...

Тигранян В.С.. Конспект лекций по курсу «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР». 2007

<< |
ТЕМА 2. Управление банком.

Книги и учебники по дисциплине Банковский менеджмент:

  1. “Банківський менеджмент”. Лекції - 2016 год
  2. Д.В. Завадська, О.В. Яценко. Конспект лекцій з дисципліни «Управління взаємовідносинами банку з клієнтами» для студентів IV курсу денної форми навчання спеціальності «Банківська справа»– Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. –47 с. - 2013 год