Тема 8. Управління інвестиціями

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст та завдання управління інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної політики.

Форми реальних інвестицій і особливості управління ними. Капітальні інвестиції.

Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розроблення. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень та її розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розроблення бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.

Фінансова та інвестиційна діяльність підприємства. Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Диверсифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (венчурний капітал).

<< | >>
Источник: Школьник І. О.. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник /1. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало ; за ред. І. О. Школьник. - Суми : Університетська книга,2009. - 301,[3]с. 2009

Еще по теме Тема 8. Управління інвестиціями:

 1. Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 2. Тема 8. Управління інвестиціями
 3. ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 4. ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 5. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 6. Тема 8 Управління інвестиціями
 7. Сутність та класифікація фінансових інвестицій підприємства. Управління фінансовими інвестиціями
 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 9. Управління реальними інвестиціями
 10. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
 11. Управління реальними інвестиціями
 12. Управління капітальними інвестиціями