Фінансове плануванняt загальний зміст і значення

Фінансове планування являє собою процес оцінки фінансових потреб фірми і розробки рішень про методи їх фінансування. Мова йде не тільки про передбачення щодо руху готівки, а й про стан потреб у зовнішніх джерелах фінансування взагалі.

Без наявності надійних прогнозів (перетворених на планові рішення) фірма може залишитися без достатніх коштів для сплати рахунків постачальників, процентів по боргу, комунальних послуг, податків тощо. Це, у свою чергу, шлях до банкрутства підприємства.

Прибуткові проекти, експансія ринку не можуть гарантувати ліквідність і перманентну платоспроможність фірми. Особливо це стосується малих фірм, які мають обмежений доступ до зовнішніх фінансових ресурсів. Недостатньо забезпечують високу ліквідність і рахунки дебіторів, оскільки вони не можуть бути швидко перетворені у готівку.

Отже, менеджери для визначення майбутніх потреб мають постійно складати фінансові плани і своєчасно обирати ті чи інші прийоми фінансування.

18.1.

<< | >>
Источник: Верланов Ю.Ю.. Фінансовий менеджмент: Навчально- методичний посібник. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили,2006. - 344 с. 2006

Еще по теме Фінансове плануванняt загальний зміст і значення:

  1. 8.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану
  2. 90. Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об”єктивні чинник перехідного стану.
  3. Загальне поняття фінансового ПОСЕРЕДНИЦТВА
  4. Фінансова система України: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СФЕР І ЛАНОК
  5. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ МОДУЛЯ „ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
  6. Основні показники фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства.
  7. Фінансова політика, її зміст та завдання
  8. Зміст політики управління фінансовими ризиками
  9. 2.  Зміст і принципи фінансового планування
  10. 1. Зміст, завдання і методи фінансового планування