Принцип підзвітності органів державного управління судовим органам та вищим адміністраціям

передбачає те, що кожен орган управління чи посадова особа несуть відповідальність за свої дії перед іншими адміністративними, законодавчими або судовими органами, постійно звітуючи. Особливістю звітності є те, що процес збору, обробки, узагальнення інформації та підготовки документів відбувається шляхом виконання складних формалізованих процедур, які конкретизують правила реалізації повноважень органами управління, розкривають послідовність їх дій і операцій, що зумовлює необхідність проведення постійного моніторингу, перевірок та нагляду за діями посадових осіб. Принцип підзвітності сприяє удосконаленню процесу прийняття управлінських рішень, гарантує законність та правову стабільність публічного управління.

<< | >>
Источник: Дзюндзюк В.Б. та ін.. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ. 2011

Еще по теме Принцип підзвітності органів державного управління судовим органам та вищим адміністраціям:

 1. § 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 2. Урядові органи державного управління
 3. ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009, 2009
 4. § 2 . Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).
 5. 3.1. Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства
 6. 2.1. Нормативно-правове забезпечення та принципи професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади
 7. Районна державна адміністрація
 8. 2.5.1. Поняття принципу державного управління
 9. Обласна державна адміністрація
 10. 1. Поняття принципу державного управління
 11. § 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.
 12. Лекція 3. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 13. Глава 2.5. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 14. 4.5.2. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками
 15. 4.4.4. Взаємодія Державного казначейства, Державної податкової адміністрації та інших органів адміністрування податків і зборів у процесі обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами
 16. 4. Поняття та сутність державного управління. Особливості державного управління
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -