Тема 6. “Аналіз операій з цінними паперами”.

Завдання аналізу — визначити найперспективніші вкла­дення банку в цінні папери та поліпшити якість інвестицій. У ході аналізу належить підрахувати ефективність вкладень та охарактеризувати їх обсяги.

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і визначають взаємо­стосунки між особою, яка емітувала цінні папери, та їх влас-

ником. Як правило, йдеться про виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також про можливість передачі інтим особам грошових та інших прав, обумовлених цими документами.

Інвестиційні вкладення до 20% голосів вважаються порт­фельними, від 20 до 50% — капітальними вкладеннями в асоційовані компанії, від 50 до 100% голосів — капітальни­ми вкладеннями в дочірні підприємства.

Інвестиційний портфель комерційного банку містить:

· цінні папери у портфелі банку на продаж — для операцій із цінними паперами, які котируються на активному ринку та придбані з метою отримання прибутку від їх подальшого продажу до строку погашення;

· цінні папери у портфелі банку на інвестиції — для операцій із цінними паперами, придбаними на строк до дати погашен­ня або з метою інвестиції на строк понад рік. Різниця між цінними паперами на продаж та цінними паперами на інве­стиції визначається за намірами керівництва банку на час їх придбання;

· цінні папери, шо рефінансуються НБУ;

· цінні папери, які придбані або зберігаються за дорученням клієнтів;

· вкладення в асоційовані компанії;

· вкладення у дочірні установи.

Слід зауважити, що вкладення в асоційовані компанії та дочірні установи належать до довгострокових вкладень банку.

Аналіз операцій із цінними паперами включає визначен­ня структури і дохідності цих операцій з метою з'ясування їх ефективності. Питома вага і динаміка кожного виду цінних паперів в інвестиційному портфелі визначає його якість (див. таблицю 7).

Таблиця 7.Структура інвестиційного портфеля.

Інвестиційний портфель банку Сума, тис. гри. Структура,%
АкціТ у портфелі банку на продаж 873.80 24.8
Боргові цінні папери центрального уряду на інвестиції 1734.60 49.2
Вкладення в асоційовані компанії 239.00 6.8
Вкладення в дочірні компанії 675.40 19.2
Усього вкладень 3522.80 100.0 '

Як випливає з даних таблиці 7, 49.2% інвестиційного порт­феля становлять боргові цінні папери центрального уряду на інвестиції. Це свідчить про ліквідність і стабільність банку та високу якість його інвестиційного портфеля. Спекулятивні цінні папери, тобто акції на продаж, займають 24.8%, а дов­гострокові інвестиційні вк-шдення — 26.0%.

Інвестиційний портфель у сукупних активах банку стано­вить 2.8% (3522.8: 126681.03 х- 100%), тобто має незначну пи­тому вагу, хоча від таких операцій банк може отримати чи-ма.іий процентний дохід.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Тема 6. “Аналіз операій з цінними паперами”.:

 1. Тема 6. Операції банків з цінними паперами
 2. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 3. Тема 8. Аналіз банківських інвестицій
 4. Тема 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
 5. ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 6. Тема 10. Аналіз фінансових звітів
 7. Тема 7. Аналіз кредитної діяльності банку
 8. Тема 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
 9. Тема 10. Аналіз фінансових звітів
 10. Тема 10 «Аналіз доходів та витрат банку.
 11. Тема 10. Аналіз ризиків банківської діяльності