Порівняльний аналіз діяльності банку.

Порівнюючи велику кількість показників банку за певний проміжок часу або кількох банків, можна об'єктивно оцінити фінансовий стан установи. Дані порівняльного аналізу до­помагають простежити діяльність банку в динаміці, а також спрогнозувати його фінансовий стан на майбутнє.

При порівняльному аналізі застосовуються три види вихідних даних із числа тих, які вивчають, аналізуючи фінан­совий стан банків, а саме:

• індивідуальні показники діяльності банку;

• середні показники по групі банків, до якої входить ус­танова, що аналізується (або відхилення від середніх по групі);

• місце установи серед банків зазначеної групи за кожним показником.

Такий вид аналізу дає можливість банку:

• порівняти власні показники із середніми показниками своєї групи банків;

• визначити своє місце серед банків групи;

• оцінити власну діяльність у тій чи іншій галузі на рин­ку банківських послуг;

• прогнозувати фінансовий стан банку залежно від тих чи інших економічних обставин.

Для порівняльного аналізу діяльності банку пропонується зведений звіт банку. Відповідно до поставлених завдань порівняльний аналіз слід проводити за такими часовими вимірами:

• за 5 робочих днів — тижневий;

• за 4 (5) тижнів — місячний;

• за 3 місяці — квартальний;

• за 6 місяців — піврічний;

• за 12 місяців — річний;

• за кілька років — аналіз розвитку банку. Така система аналізу дає змогу робити прогнозні розрахун­ки щодо діяльності банку у майбутньому.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Порівняльний аналіз діяльності банку.:

 1. Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та ефективності банківської діяльності
 2. Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку
 3. РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 4. ЛЕКЦІЯ 4 Фінансовий аналіз діяльності банку
 5. 2.2. Види аналізу діяльності банку
 6. Тема 11. “Аналіз прибутковості діяльності банку.”
 7. 1. Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку
 8. Тема 7. Аналіз кредитної діяльності банку
 9. 2.3. Інформаційна база аналізу діяльності банку
 10. 1.2. Предмет, суб`єкти та об`єкт дослідження економічного аналізу діяльності банку
 11. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку
 12. Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції, 2011
 13. Розділ ІІ. Методика практичної роботи з аналізу діяльності банку
 14. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ БЮДЖЕТУ МІСТА СУМИ ТА ІНШИХ МІСТ УКРАЇНИ
 15. 3. Порівняльний аналіз міжнародного та українського законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей