Коефіцієнти ефективності діяльності працівників комерційного банку

Оскільки оплата праці є найголовнішою складовою непро­центних видатків банку, то продуктивність праці спів­робітників, яку вимірюють з урахуванням чисельності шта­ту і витрат на його утримання, може свідчити про ефек­тивність роботи самої установи.

Однак продуктивність робо­ти слід оцінювати, зважаючи на той факт, що у поточний період часу економія на зарплаті (шляхом її значного знижен­ня або скорочення чисельності працюючих) може призвести до погіршення якості та послаблення мотивації до роботи, а із часом і до зниження ефективності роботи банку.

Чистий дохід на одного працівника =

Слід мати на увазі, що цей показник суттєво відрізняти­меться, якщо порівнюватимемо банк із невеликою кількістю працівників (але з високою заробітною платою) і банк із чисельним штатом низькокваліфікованих працівників (із невисокою заробітною платою).

Чистий дохід до витрат на утримання персоналу =

Цим коефіцієнтом оперують, вимірюючи окупність ви­трат на утримання працівників. Оскільки він є універсальнішим, ніж коефіцієнт, що характеризує чистий дохід на одного працівника, то дає змогу порівнювати організації різного типу. Він демонструє чистий ефект від рішень щодо мотивації праці співробітників, незалежно від того, спрямо­вані ці рішення на низьку кваліфікацію та низьку заробітну плату чи на високі видатки для висококваліфікованих працівників.

<< | >>
Источник: Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції. 2011

Еще по теме Коефіцієнти ефективності діяльності працівників комерційного банку:

 1. коефіцієнти прибутковості комерційного банку
 2. Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності банку та ефективності банківської діяльності
 3. РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 4. РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
 5. 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку
 6. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку
 7. 5. Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку
 8. 3. Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності
 9. 6. Стратегія комерційного банку та складові успіху його діяльності
 10. Аналіз діяльності комерційного банку. Лекції, 2011
 11. Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку
 12. Економічні нормативи діяльності комерційних банків та їх роль в підвищенні фінансової стійкості комерційних банків.
 13. Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку
 14. РОЗДІЛ 2. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ